ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ

 

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) p7s

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) report.xml

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) rtf

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (02.04.2024)

Вчинення правочинів із заінтересованістю

Вчинення правочинів із заінтересованістю.rtf

report

report.xml (8)

 

 

 

ЗМІНА СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА

03344071_23.10.2023

03344071_23.10.2023.rtf

03344071_23.10.2023_Validation_Report

Report.xml

Report_Validation_Report

03344071_24.11.2023

03344071_24.11.2023.pdf

03344071_24.11.2023_Validation_Report

Report.xml (1)

Report_Validation_Report

 

30.11.2023

Повідомлення про несвоєчасно розміщену  особливу інформацію 

Повідомлення про несвоєчасно розміщену особливу інформ

Повідомлення про несвоєчасно розміщену особливу інформ.docx

 

30.11.2023

Особлива інформація Емітента цінних паперів

“Щодо зміни адреси власного веб-сайту”

Report.xml (1)

Report

Зміна адреси власного веб-сайту

Зміна адреси власного веб-сайту.pdf

 

25.12.2023

Особлива інформація емітента цінних паперів

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Report

Report.xml (6)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.rtf

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

 

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРГАЗ» (2021)

Положення про Наглядову Раду АТ «ЖИТОМИРГАЗ» (2021)

Положення про Правління АТ «ЖИТОМИРГАЗ» (2021)

Статут АТ «ЖИТОМИРГАЗ» (2019)

 

 

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів  АТ “ЖИТОМИРГАЗ” від 02.04.2024р.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів.pdf (1)

Протокол про підсумки голосування

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів .pdf

 

 

 

Щодо проведення загальних зборів акціонерів АТ “ЖИТОМИРГАЗ”

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Перелік документів, що має надати акціонер або представник акціонера для його участі у загальних зборах акціонерів

Повідомлення про проведення ЗЗА

Повідомлення про проведення ЗЗА.pdf

Бюлетень

 

Щодо проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ЖИТОМИРГАЗ” 28 березня 2024 року

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.pdf

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Перелік документів, що має надати акціонер.pdf

Перелік документів, що має надати акціонер

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.pdf

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

report (1).xml

report (1)

Бюлетень для голосування (4).rtf

Бюлетень для голосування (4)

 

 

ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів 

Протокол річних загальних зборів

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ Житомиргаз

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ Житомиргаз

Повідомлення про виплату дивідендів АТ Житомиргаз”

Повідомлення про виплату дивідендів Житомиргаз